Arbeidsfysiotherapie

Wat doet de arbeidsfysiotherapeut

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houding en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. De arbeidsfysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. Daarmee zich onderscheidend van de bedrijfsfysiotherapeut die zich vooral richt, om het bedrijf zelf van advies te voorzien.

De werkwijze

Om de arbeidsrelevante klacht te beoordelen wordt na een intake, waarin een functie- taak-handelingen analyse en werkgebonden factoren specifiek aan de orde komen, een plan van aanpak bepaald. Werkgebonden factoren die aan de orde komen zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

De arbeidsfysiotherapeut zal zich zo veel mogelijk richten op een verantwoorde werkhervatting van de werknemer. De arbeidsfysiotherapeut werkt hierbij nauw samen met alle bij de behandeling, begeleiding en beoordeling van de (dreigende)verzuimende werknemers, met arbeidsrelevante klachten, betrokken beroepsgroepen. Waaronder huis- en bedrijfsartsen, arboadviseurs en verzekeringsartsen.

Samenwerken met BAG Nederland

BAG Nederland is een onafhankelijke organisatie voor Arbeid en Gezondheid. Samen met ons netwerk van vestigingen en adviseurs gaan we aan de slag met duurzame en huidige inzetbaarheid. Onze dienstverlening is gericht op werkgevers en werknemers. Core business is Duurzame Inzetbaarheid en Gezondheid met interventies op het gebied van fysiek presteren, voeding en mentale ondersteuning. Het betreft zowel preventie, arbocuratie als re-integratie, ingericht vanuit positieve gezondheid en duurzame inzetbaarheid. We richten ons op fysieke en mentale weerbaarheid, behandeling en begeleiding bij fysieke en mentale klachten, het versterken van eigen regie op gezondheid, motivatie en kennis. Wij gebruiken hierbij moderne en gevalideerde instrumenten (meten=weten) en tools (persoonlijke gezondheidsomgeving, persoonlijk dashboard Arbeid en Gezondheid en een e-Health app voor beweegzorg).

Wij werken onder andere samen met:

  • Ordina (ICT)
  • Politie Noord Nederland
  • Q-Buzz (busmaatschappij)
  • Gemeente Groningen
  • Iederz (Sociale Werkvoorziening)
  • Stichting Quadrant (Onderwijs en opvang)
  • Global Textware (Vertaalbureau)

Afspraak maken?

Heb je vragen over arbeidsfysiotherapie of je wilt weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Maak een afspraak met één van onze collega's!