Arbeidsfysiotherapie

Wat doet de arbeidsfysiotherapeut

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houding en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. De arbeidsfysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. Daarmee zich onderscheidend van de bedrijfsfysiotherapeut die zich vooral richt, om het bedrijf zelf van advies te voorzien.

De werkwijze van Fysio Hereweg

Om de arbeidsrelevante klacht te beoordelen wordt na een intake, waarin een functie- taak-handelingen analyse en werkgebonden factoren specifiek aan de orde komen, een plan van aanpak bepaald. Werkgebonden factoren die aan de orde komen zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.
De preventieve werking van Arbeidsfysiotherapie

Informatie, gericht advies en behandeling van de arbeidsrelevante klachten kunnen toenemende beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen of oplossen. Naast de reguliere fysiotherapeutische interventie kan een behandeltraject onder andere bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. De arbeidsfysiotherapeut kan interventies aanbieden op het gebied van;

  • Primaire preventie: voorkomen dat gezonde mensen klachten krijgen,
  • Secundaire preventie: zorgen dat ziekten worden opgespoord en behandeld,
  • Tertiaire preventie: voorkomen verergeren en bevorderen zelfredzaamheid, behandeling en re-integratie.

De arbeidsfysiotherapeut zal zich zo veel mogelijk richten op een verantwoorde werkhervatting van de werknemer. De arbeidsfysiotherapeut werkt hierbij nauw samen met alle bij de behandeling, begeleiding en beoordeling van de (dreigende)verzuimende werknemers, met arbeidsrelevante klachten, betrokken beroepsgroepen. Waaronder huis- en bedrijfsartsen, arboadviseurs en verzekeringsartsen.

Afspraak maken?

Heb je vragen over arbeidsrevalidatie of je wilt weten wat we voor je klachten kunnen betekenen? Maak een afspraak met één van onze collega's!