Gecombineerde Leefstijl Interventies – GLI Groningen

De GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) is een twee jaar durend programma dat volledig wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Onder begeleiding van een leefstijlcoach, een diëtist en een fysiotherapeut werken we samen aan jouw gezonde leefstijl. Het programma bestaat naast individuele begeleiding op het gebied van voeding, beweging en leefstijl ook uit groepsbijeenkomsten met de diëtiste en fysiotherapeut.

Je kunt meedoen met de Beweegkuur als je een verwijsbrief hebt van de huisarts, je 18 jaar of ouder bent, je een BMI van 25-30 hebt met extra gezondheidsrisico of een BMI hebt van 30 of hoger en als je gemotiveerd bent om aan een gezondere leefstijl te werken.

Hoe ziet het er dan uit?

Bij de GLI ga je van start met een tweejarig programma, waarin je toewerkt naar vooraf besproken doelen.

In het 1e jaar:
– Leefstijlcoach: een intakegesprek en 7 vervolggesprekken
– Fysiotherapeut: een intakegesprek met individueel beweegplan en 2 groepsbijeenkomsten
– Diëtist: een intakegesprek met individueel voedingsplan en 3 groepsbijeenkomsten

In het 2e jaar
– Leefstijlcoach: 5 vervolggesprekken
– Fysiotherapeut: 1 groepsbijeenkomst
– Diëtist: 3 groepsbijeenkomsten